Οι καθηγητές μας

Βιογραφικά Καθηγητών

ΤΣΙΑΛΗΣ Χ.

Απόφοιτος του τμήματος Φυσικής της σχολής Θετικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Φυσικής σε σχολεία, φροντιστηριακά κέντρα και κάθε φύσεως εκπαιδευτικές δομές καθώς και στη διεύθυνση αυτών.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.

Απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Προϋπηρεσία δεκαετιών στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών με εκατοντάδες επιτυχόντες.

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Γ.

Απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, ειδικεύεται στα μαθήματα της Έκθεσης και της Ιστορίας.